Ocean

Het atelier moet opgeruimd, er moet geselecteerd, er moet een catalogus komen. Het gevoel van verbondenheid dijt uit. Het bestrijkt een gebied van geestgrond tot kleibodem. Er ontstaan objectieve omzettingen. Daarboven strekt zich een limiet omberrijk geregistreerd.

The studio must be organized, there must be a selection, there is a catalogue coming up. The feeling of being connected is getting oceanic. It covers an area from a peaty and sandy denomination to clay soil. Objective conversions arise. Above that, an extending umberrich pigmented limit is discernible.

El estudio debe organizado, debe haber una selección y debe producir un catálogo. El sentimiento de conexión crece. Cubre un área desde suelo arenoso y turbio hasta suelo arcilloso. Surgen conversiones objetivas. Por encima de eso se extiende un límite pigmentado de color ámbar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s