Kunst, kennis, humor

 

Kunst, kennis, humor is een samenvatting en uitwerking van mijn boek ‘Vrijheid en Openbaarheden uit 2017, met meer aandacht voor humor als onderzoeksvorm. Dit essay wordt verder aangevuld met een kritiek op de idee van het universele dat in (westerse) kunst, wetenschap en religie een voorname rol speelt.

Art, knowledge, humor, is a resume and elaboration of my book Freedom and the Public Domain – art, knowledge, research (2017) on the basis of three topics: public status, research and philosophy. More attention is paid now to humor as a research method and presentation model. This essay is further supplemented with a critique of the concept of the universal that is playing an important role in (western) art, science and religion. (Dutch text)

Arte, conocimiento, humor es un resumen y elaboración de mi libro ‘La Libertad y el Espacio Público (2017). Ahora con más atención al humor como método de investigación y forma de presentación. Este ensayo se complementa con una crítica de la idea de lo universal que juega un papel importante en el arte, la ciencia y la religión (occidentales). Texto holandés.

Kunst, Wissen, Humor ist eine Zusammenfassung und Ausarbeitung meines Buches ‘Freiheit und Öffentlichkeit’ (2017) mit mehr Aufmerksamkeit für Humor als Forschungsmethode und Präsentationsform. Ergänzt wird dieser Aufsatz durch eine Kritik an der Idee des universelle, die in (westlicher) Kunst, Wissenschaft und Religion eine wichtige Rolle spielt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s