Divergent prospectus

The concept of The new man, a theory beyond self-image, a worldview presenting. Thus, the things before a story. But first of all this ship.

La idea del nuevo hombre, una teoría más allá de la autoimagen y la visión imaginativa del mundo. Asi, las cosas antes una historia. Pero primero el barco al todo.

Het schip, de mast, de lichtbron, het design, de prospectiva pingendi, het divergerende, spreidende, de terugkeer naar Montauk, het duinzand, Heraclius, de Khosrows. De dingen voor het verhaal, het primaat van de perceptie en de esthetiek -plus- het genus en het ego. Het concept van Den nieuwe mens, een theorie voorbij het zelfbeeld, wereldbeelding.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s