Dubbele binding

7C6A31CE-6B71-4E01-B977-806285AA9B21

Verschillende informaties ontvangen en tegengestelde ordes aan elkaar koppelen. Een paradoxale gewenning. Maar schilderijen omdraaien en op de kop zetten? Wel aanschuiven.

De vrije en schetsmatige ruimte die eigen is aan poëzie en humor in woord en beeld geeft een indruk van een dialectische verhouding richting een historisch proces dat waarheid gaat bezien als een continue onaf spel in wording.

Dat wat er bovenop ligt blijkt van onderop licht te geven.

B514BC00-DA8F-4EC0-B73B-A12420BE1644

Doble vínculo

Reciba información diferente y enlace órdenes opuestas. Una paradójica habituación. ¿Pero dar vuelta las pinturas y ponerlas al revés? Toma asiento.

El espacio libre e incompleto que es característico de la poesía y el humor en palabras e imágenes da la impresión de una relación dialéctica con un proceso histórico que verá la verdad como un desarrollo continuo e inacabado.

Lo que está arriba parece iluminarse desde abajo.

Double bind

Recive different information and link opposite orders. A paradoxical habituation. But turning paintings around and turning them upside down? Take a seat.

The free and sketchy space that is characteristic of poetry and humor in words and images gives an impression of a dialectical relationship to a historical process that will view truth as a continuous unfinished development.

What looks to be on top appears to illuminate from below.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s