Op papier

“Daar is het beekje, daar is het kanaal. Soms mis ik een steekje, soms ben ik banaal”.
Papier is geduldig, maar ik niet. Zo levert dat een aardige strijd op. Zijn we gelijkwaardig? De blauwen tegen de gelen.  Plus alle nevenstaande opties, bemiddelende tussenposities en transversale helicoptervleugelopstellingen.


Allí está el arroyo, está el canal. A veces me pierdo un punto, a veces soy banal ”.
Paper es paciente, pero yo no. Eso lo convierte en una bonita batalla. Somos iguales? El blues contra los amarillos. Además de todas las opciones adyacentes, mediando posiciones intermedias y configuraciones de alas de helicóptero transversales.

There is the brook, there is the canal. Sometimes I miss a stitch, sometimes I am banal ”.
Paper is patient, but I am not. That makes for a nice battle. Are we equal? The blues against the yellows. Plus all adjacent options, mediating intermediate positions and transverse helicopter wing setups

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s