Mount Mallord

Over onderzoek naar de essentie van het Zwitserse landschap en dit omvormen tot een olfactorisch experiment. Dit leidde tot een geur samengesteld uit Meidoorn, Fluitenkruid, Jeneverbes, Rozemarijn, Lelie-van-dalen/Meiklok en Laurier. De geur, als parfum gedestilleerd, is met bijenwas tot een aromatisch ‘massief’ gemodelleerd. Aanleiding was een project van kunstinitiatief DeFKa Research voor een bijdrage aan de conferentie Traversing Topologies in Sarn, Luzern (april 2022). Als topos diende een ets van Turner voorstellende een afbeelding van de St.Gothard rond 1804.

About  the research for the essence of Swiss landscape and turning it into an olfactoric experiment. This leading to an odor composed of Hawthorn, Cow Parsley, Convallaria majalis, Juniperus, Eucalyptus, Rosemary, Laurel. The odor, distilled as a perfume like scent, has been sculpted with beeswax into an aromatic rock massif. The reason for this happen to be a project of artists initiative DeFKa Research ment as a contribution to the conference called Traversing Topologies, Sarn, Luzern 2022. An etching of Turner picturing Mount St.Gothard from around 1804 served as topos.

Sobre investigar la esencia del paisaje suizo y convertirlo en un experimento olfativo. Esto llevó a una fragancia compuesta de espino, perejil de vaca, baya de enebro, romero, lirio de los valles y laurel. La fragancia, destilada como un perfume, ha sido modelada con cera de abejas en un aromático “masivo”. La ocasión fue un proyecto de la iniciativa de arte DeFKa Research para una contribución a la conferencia Traversing Topologies en Sarn, Lucerna (abril de 2022). Un grabado de Turner que representa una representación de St. Gothard alrededor de 1804 sirvió como topos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s