triplo

De eerste impressie, het eerste uitzetten van een wens. Partijen die tegen elkaar opgewassen zijn. Een kleurverdeling waarbij de meer prominente vormen de ander goed aanvullen, de klassieke pijpdroom, de stoel, de ombouw met interieur elementen. Het was niet genoeg. Het vroeg om de glazen stopfles waarin het schevenings pigment zat. Het was niet genoeg, het vroeg om een derde concentratie, een oudere tekening op karton van een kopje met een oor.

triple

The first impression, the first testing of a wish. Parties that can reinforce each other, respectful. A color distribution in which the more prominent shapes complement each other well, the classic pipe dream, the chair, the improvement with interior elements. It wasn’t enough. It asked for the glass jar containing the Scheveningen pigment. It wasn’t enough, it required a third concentration, an older drawing on cardboard of a cup with an ear.

triplicado

La primera impresión, la primera probando un deseo. Fortalecer partidos que puedan ser iguales entre sí. Una distribución cromática en la que las formas más destacadas se complementan bien, la clásica quimera, la silla, el aumento con elementos interiores. No fue suficiente. Pidió el frasco de vidrio que contenía el pigmento Scheveningen. No fue suficiente, requirió una tercera concentración, un dibujo más antiguo en cartón de una taza con una oreja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s