Mos en Paard

Twee uitgaven, nu op 29 december 2021, gepubliceerd. Two issues now published on December 29, 2021. Dos números ahora publicados el 29 de diciembre de 2021.

1.Mos in b – is een glossarium, een variatie op een logboek met poëzie, commentaren, lemma’s en tekeningen. Deels ontstaan in de periode 2020-2021. Het reflecteert over ideeën rondom urgente veranderingen in hedendaagse kunst en maatschappij en plaatst daar letterlijk en figuurlijk kanttekeningen bij. Er is in poëtische termen sprake van een nieuwe stedelijkheid en “een nieuw tijdsdomein”. Formaat 200×200 cm. Prijs € 31,50. Totaal 192 pag. ISBN 9789464482072

2.Het Gegeven Paard, het kalf, de zon en de vergisting – In dit poëtisch schrijven doet de verteller een uitnodiging aan de lezer: “ Roep het paard aan, het kalf komt ook, de zon verwekt alvast de hubris in het nieuwe knoopsgat van het culturele pact uit praktische getuigenis”. Formaat 155×155 cm. Prijs € 12,50. Totaal 28 pagina’s, ISBN 9789464481075

3.En een fotoboek Mos Mores, alleen voor verzamelaars en bryologen. Click op afbeelding voor scherpte/focus.

If you are interested in any of the above, leave a reply. I could research translations of specific texts.
Si está interesado en alguno de los anteriores, deje una respuesta. Podría investigar traducciones de textos específicos. Happy New Year ! Feliz Año Nuevo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s