Itg

Het midden hoeft niet altijd een compromis te zijn, wat in spraakgebruik gesuggereerd wordt. Als er bijvoorbeeld sprake is van een gemiddelde, of ‘een gulden middenweg’, of expliciet neerbuigend ‘middle of the road’. Het kan echter ook een ongeveer aanduiden, een ergens tussenin positie, een overeenkomst accepteren van mogelijk tegengestelden waarbinnen verschillende mogelijkheden open blijven. Een speculatieve functie op enigszins bekend terrein.

Dat trekt aan twee kanten. Iets wringt, ten minste. Er wordt ook minstens door twee kanten aan getrokken. Altijd op pad, altijd in beweging. Een last wordt tot lust, door list, liefde en lankmoedigheid. Itges is een speciale uitgave – januari 2023 – die drie thema’s met elkaar verbindt: vriendschap, het alles-in-één, waarden:ethiek. Poëzie en essayistisch fragment bij elkaar in 26 pagina’s. ISBN 9789464800227. €12,50, Bravenewbooks.nl.

About things in-between, not being middlesome, but mediating in a speculative way. Dragging both ways and being torn by them. Always om the move, loads becomes lust, tempting, by acting sharp with love and patience. Itges, a special edition about friendship, the everything-in-all and value versus ethics.

Acerca de las cosas intermedias, no solo promedio en el medio, sino en el medio de una manera especulativa. Tire de ambos lados y amenace con ser destrozado por ellos. Siempre en movimiento, las cargas se vuelven lujuriosas, seductoras, actuando con amor y paciencia. Itges, una edición especial sobre la  amistad, el todo en todo y el valor versus la ética.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s