Catch dr. Aaibaar

Over de vangst van dit jaar. Dikke twijfels en overschildersessies. Met af en toe een parel in een handomdraai. Deze heet daarom Bewaren !!!, een schets op papier geplakt op karton. Gesigneerd aan de achterkant met een groene en rode pijl, voor zolang het duurt. Volstrekt draaibaar. 11×15 cm.

About the catch of this year. Fat doubts and overpaintingsessions. Here and there a jewel in disguise. This one is called Beware !!!, a paper sketch on cardboard. Backsite signature with a green and red arrow, for as long as it takes. Completely reversible. 11×15 cm.

Sobre la captura de este año. Dudas gordas y sesiones de repintado. Aquí y allá una joya disfrazada. Por eso se llama Guarda !!!, un boceto sobre papel pegado sobre cartulina. Firmado al dorso con flecha verde y roja, mientras dure. Totalmente giratorio. 11x15cm.

Maar deze is robuust én ontbloot. Te radicaal voor de gemiddelde vergaderruimte en gaat terug naar het atelier. Ook goed. Net als dat andere werk dat zoveel weg heeft van een avontuurlijk jachttafereel van vroeger. Soms zijn de kleuren dermate heftig dat ze subliem ogen maar daarmee niet continu prettig. Zoals een kritische positie, zelfs als opbouwend bedoeld, teveel eisend kan zijn en het moeizaam veroverd equilibrium verstoord. De aandacht moet verdeeld. Gevangen 60×70 cm.

But this one is robust and exposed. Too radical for the average boardroom and goes back to the studio. Also fine. Just like that other work that resembles an adventurous hunting scene from the past. Sometimes the colorscheme is so intense that it looks sublime, but not pleasant in the long run. Just as a critical position, even intended to be constructive, can be too demanding and disrupt the hard-won equilibrium. Attention must be divided. Captured 60×70 cm.

Pero este es robusto y expuesto. Demasiado radical para la sala de estar promedio y vuelve al estudio. También está bien. Al igual que ese otro trabajo que se asemeja a una escena de caza aventurera del pasado. A veces, el esquema de colores es tan intenso que parece sublime, pero no agradable a la larga. Así como una posición crítica, incluso con la intención de ser constructiva, puede ser demasiado exigente y romper el equilibrio ganado con tanto esfuerzo. La atención debe dividirse. Capturado 60×70 cm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s