Divergent prospectus

The concept of The new man, a theory beyond self-image, a worldview presenting. Thus, the things before a story. But first of all this ship.

La idea del nuevo hombre, una teoría más allá de la autoimagen y la visión imaginativa del mundo. Asi, las cosas antes una historia. Pero primero el barco al todo.

Het schip, de mast, de lichtbron, het design, de prospectiva pingendi, het divergerende, spreidende, de terugkeer naar Montauk, het duinzand, Heraclius, de Khosrows. De dingen voor het verhaal, het primaat van de perceptie en de esthetiek -plus- het genus en het ego. Het concept van Den nieuwe mens, een theorie voorbij het zelfbeeld, wereldbeelding.

 

Kunst, kennis, humor

 

Kunst, kennis, humor is een samenvatting en uitwerking van mijn boek ‘Vrijheid en Openbaarheden uit 2017, met meer aandacht voor humor als onderzoeksvorm. Dit essay wordt verder aangevuld met een kritiek op de idee van het universele dat in (westerse) kunst, wetenschap en religie een voorname rol speelt.

Art, knowledge, humor, is a resume and elaboration of my book Freedom and the Public Domain – art, knowledge, research (2017) on the basis of three topics: public status, research and philosophy. More attention is paid now to humor as a research method and presentation model. This essay is further supplemented with a critique of the concept of the universal that is playing an important role in (western) art, science and religion. (Dutch text)

Arte, conocimiento, humor es un resumen y elaboración de mi libro ‘La Libertad y el Espacio Público (2017). Ahora con más atención al humor como método de investigación y forma de presentación. Este ensayo se complementa con una crítica de la idea de lo universal que juega un papel importante en el arte, la ciencia y la religión (occidentales). Texto holandés.

Kunst, Wissen, Humor ist eine Zusammenfassung und Ausarbeitung meines Buches ‘Freiheit und Öffentlichkeit’ (2017) mit mehr Aufmerksamkeit für Humor als Forschungsmethode und Präsentationsform. Ergänzt wird dieser Aufsatz durch eine Kritik an der Idee des universelle, die in (westlicher) Kunst, Wissenschaft und Religion eine wichtige Rolle spielt.

Dekmantelemplooi

Betreffende het ontvouwen. Doen en laten.
About unfolding. Act and leave.
Sobre el desplegar. Hacer y dejar.
FCB2A71B-F5E7-4B61-947F-69FC8BB64FFD
– Op zoek naar de specifieke kleuromgeving begint de ondergrond zich te roeren. Het doek trekt de kleur naar een tweede context. Tot een relatieve afzondering. En zo verder. Weefsel.
– In search of a specific colourcombination the surface starts an uproar. Canvas pulls colour out to second game. Until autonomy, relatively. And so on. Texture.
– Buscando un visíon de color específico comienza a revoltar el superficie. La tela tira color al terreno segundo. Hasta autonomía relativa. Y así mas allá. Tejido.

 

Paksodie Stroman

Paksodie Stroman

Nieuwe bundel, een ‘romannex’, verhalende prozagedichten rond het karakter Troi uit Brijnsburg. Met een bakkerskar en een datamijn op zoek naar gerechtigheid.

Vanaf nu verkrijgbaar online en via de reguliere boekhandel.

ISBN 9789463673662

222 blz. Prijs: 15,75

Presentatie onder meer op Zondagmiddag 28 oktober 2018, Boekhandel Van der Velde, Assen. 14.00 – 16.00 uur.

Telescopieën 3ñ3

Naar het midden,

meaning meantime, mediación de, mientras tanto, inmiddels,

2CFA2A5C-392B-4CC9-88F4-A393BB57C19B

De rol van de bemiddelaar, mediator, or the interfacial telescopics, telescopias, telescopieën, el papel del mediador, detail, parte

C3D643C2-66AC-4230-BCE9-DCAD31DC6A06

Bloeiwijze

 

 

Tot hier de overdadige interjecties. Maar laten we wel wezen: er zijn dus volumes die onzichtbaar zijn hoewel we zeker weten dat ze er zijn, ze zijn gemeten. Dan volgt het onnavolgbare antwoord van de onderzoeker die wil dat zijn interpretaties passen bij de metingen. “Zie je wel, het bestaat”. Dat wil zeggen dat er altijd iets tussenin te brengen is. Het zou de grootste opgave van de mensheid kunnen zijn: het plagen van het ik. Het openhouden van de ongeziene ruimtes tussen zijn en worden.

Incorporatief saluut

Incorporated image of mobile experiments which combine a shipping motive (1993), a paper figure from a balancing act (1998), a green container (2008), a porter prop from a recent installation (2017). It is a salute leading into a next situation.74FED389-53A2-4B3D-9583-23444D0CEBCC

Nieuwe Aanwinst

Nieuwe Aanwinst (2017)


15 september, UniversiteitsBibliotheek Amsterdam
10 oktober, Van der Velde Boekhandels, Assen
10 november, Artistic Research symposium, Groningen
30 november, ArtMeetUp, Drents Museum, Assen

Vrijheid en Openbaarheden

Vrijheid en Openbaarheden. Onlangs gepubliceerd. Officiële presentaties in de herfst. Wacht niet, Bestel nu! Alleen nederlandse tekst. ISBN 9789463425636
-Freedom and the Public Domain. Recently published, official presentations in the Fall. Do not wait. Order now! Dutch text. English summary is expected, sometime. Please ask me.
-La Libertad y el Espacio Público. Recientemente publicado, presentación oficial en otoño. Texto en idioma holandés. Se espera un resumen, una vez. Por favor, preguntame.
-Freiheit und Öffentlichkeit. Ein Buch über das Verhältnis von Kunst, Epistemologie, Forschung und dem öffentlichen Bereich. Niederländische Text.IMG_5501